תחומי עיסוק המשרד

תחומי עיסוק המשרד

משרדנו מטפל בתיקים רבים, מורכבים ומגוונים בתחום עבודת נשים ומניעת הטרדה מינית בעבודה וכן בתביעות בנושא התנכלות והתעמרות בעבודה. כמו כן, משרדנו מעניק שירות וייעוץ במשפט העבודה הפרטי והקיבוצי ומטפל בסכסוכי עבודה מורכבים בערכאות המשפטיות השונות.

ייצוג וליווי
מעסיקים

למשרדנו ניסיון רב ומומחיות בליווי מקצועי, שוטף ומשפטי של מעסיקים בתחומים שונים ביחסי עבודה ובין היתר, גיוס עובדים, עריכת הסכמי עבודה, העסקה בהתאם לחוק עבודת נשים, שוויון הזדמנויות בעבודה, מניעת הטרדה מינית, ליווי בהליכי שימוע והליכי סיום העסקה. כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ למעסיקים בנושאים של הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמים עם נותני שירותים, יישום חוק להגברת אכיפה, תקנונים ונהלים במקום העבודה. משרדנו עוסק גם בליווי מעסיקים בתהליכי צמצומים ורה-ארגון ומייצג מעסיקים בערכאות המשפטיות בתחומים שונים ביחסי עבודה, בצווי מניעה ובסכסוכים קיבוציים.

ייצוג וליווי
עובדים

משרדנו מייעץ ומלווה עובדים בכירים במשא ומתן טרם תחילת העסקה וכן מייצג עובדים בנוגע לניסוח ועריכת הסכמי עבודה. משרדנו מתמחה בליווי וייצוג עובדים בהליכי שימוע מורכבים וסיום העסקה, ניהול משא ומתן מול המעסיק בכל הנוגע לתנאי סיום העסקה לרבות ניסוח הסכם פרישה למיצוי כל זכויות העובד. בנוסף, משרדנו מלווה עובדים בהליכי בירור והליכים משמעתיים ומייצג עובדים מול המעסיק בהליכים שונים עקב פיטורים שלא כדין, התעמרות והתנכלות בעבודה, הטרדה מינית, בנושא אפליה בעבודה ועוד.משרדנו מייצג עובדים בבתי הדין לעבודה ובערכאות המשפטיות השונות בכל הנושאים האמורים.

זכויות נשים
בעבודה

משרדנו מתמחה ועוסק רבות בתיקים הקשורים לזכויות נשים בעבודה, פיטורים בתקופת ההיריון, במהלך טיפולי פוריות ובחופשת לידה ולאחריה, אפליה על רקע גיל, נטייה מינית, פיטורים בגין שירות מילואים ועוד. השירותים המשפטים הניתנים על ידי משרדנו כוללים ייצוג בבתי הדין לעבודה, ניהול משא ומתן לפשרה, ייצוג בהליכי גישור וליווי בבקשות לממונה על חוק עבודת נשים.

תמונת אווירה: חדר במשרד

הטרדות מיניות
בעבודה

משרדנו מתמחה במניעה וטיפול של הטרדה מינית במקום העבודה ומלווה מעסיקים ועובדים באירועי הטרדה מינית והתנכלויות בעבודה. כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ מניעתי וליווי לממונים על החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, הן בעריכת הליכי בירור והן בהטמעת תהליכי מניעת הטרדה מינית בתוך הארגון. בנוסף, משרדנו מייצג בערכאות השונות הליכים משפטיים בתחום הטרדה מינית בעבודה. 

התנכלות והתעמרות
בעבודה

משרדנו מתמחה בייצוג בתיקים העוסקים ביחסי עבודה וקשרים בין-אישיים במקום העבודה בדגש על נושאי התנכלות והתעמרות בעבודה. במסגרת זאת מייצג משרדנו עובדים ועובדות אשר חוו התנכלות והתעמרות במקום העבודה ומעניק להם טיפול רגיש, מקצועי ואיכותי. משרדנו מייצג גם מעסיקים בתחום זה.

ליווי וייצוג בהתארגנות
עובדים

משרדנו מלווה ומייעץ בכל הנוגע ליחסי עבודה מאורגנים החל משלב ההתארגנות הראשונית, לאורך כל שלבי ההתארגנות מול המעסיק ועד להסכם קיבוצי. בנוסף, עוסק משרדנו בניהול משא ומתן מול המעסיק ומעניק סיוע למעסיקים בהליכי משא ומתן לקראת חתימה על הסכמים קיבוציים ובעריכתם של המסמכים המתאימים. משרדנו מייצג בערכאות משפטיות בסכסוכים קיבוציים שונים ומורכבים.